Teisės aktai

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos kultūros

Read more

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos kultūros

Read more