Dėkojame

Dėkojame Reginai Kuliešienei, Antalieptės padalinio vyresniajai bibliotekininkei, už ilgametę ir aktyvią veiklą organizuojant literatūros ir kultūros renginius, nuoširdų darbą propaguojant krašto istoriją ir telkiant Antalieptės bendruomenę. Beveik 50 metų Regina darbavosi Zokorių, Purvynės, Antalieptės bibliotekose. Taip pat LR premjeras Andrius Kubilius ir Zarasų rajono meras Arnoldas Abramavičius už ilgametį darbą bibliotekoje padėkojo R. Kulešienei.