Nemokamos paslaugos

 • Imkite knygas ir  žurnalus  į namus;
 • Rinkitės knygas atviruose fonduose arba ieškokite jų bibliotekos elektroniniame bibliotekos kataloge LIBIS;
 • Užsisakykite reikalingas knygas iš bet kurios vietos, naudodamiesi elektroniniu katalogu LIBIS, pasiekiamu bibliotekos interneto svetainėje www.zarasubiblioteka.lt. Jei nerasite spaudinio mūsų bibliotekoje, užsakysime jį iš kitų bibliotekų  (žr. Mokamos paslaugos);
 • Klauskite bibliotekininko. Teikiame informaciją ir konsultacijas, atsakome į užklausas žodžiu, telefonu, elektroniniu paštu;
 • Bibliotekoje naudokitės internetu, ieškokite informacijos elektroninėse enciklopedijose (kompiuteriniuose diskuose) ir prenumeruojamose duomenų bazėse;
 • Naudokitės fonotekos fondais  – muzikos spaudiniais, muzikos  kompaktiniais diskais, plokštelėmis vietoje ir skolinkitės  į namus;
 • Lankykite “Bibliotekos kiną” ir nemokamai žiūrėkite demonstruojamus  filmus vaizdajuostėse ir DVD;  Išsinuomokite vaizdajuostes į namus;
 • Dalyvaukite organizuojamuose nemokamuose anglų kalbos kursuose –  vaizdajuosčių “Integrated English” 24-se pamokose suaugusiems;
 • Dalyvaukite nemokamuose bibliotekos organizuojamuose renginiuose  “Poezijos pavasarėlis”, “Prozos ruduo”, suaugusių pilietinio švietimosi programoje Civitas,  parodų atidarymuose;
 • Vaikams ir jaunimui siūlome dalyvauti kasmetinėje “Vasaros skaitymų” programoje, “Vaikų knygos dienose”, Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiuose;
 • Naudokitės specializuota informacija apie Europos sąjungą;
 • Vaikams siūlome bibliotekos lėlių teatrėlio  “Zuikis Nulėpausis” spektakliukus;
 • Naudokitės  spausdinimo, kopijavimo, skenavimo, įrišimo, laminavimo paslaugomis (žr. Mokamos paslaugos).

Paslaugos vaikams

 • literatūra išduodama į namus dviejuose abonementuose
 • skyriuje esančiomis enciklopedijomis, žinynais, žodynais, bibliografiniais leidiniais, naujausiais žurnalų numeriais siūlome naudotis vietoje
 • organizuojamos teminės, rašytojų jubiliejams pažymėti skirtos literatūros, vaikų piešinių, darbelių parodos, vaikų personalinės darbelių parodos
 • informaciją apie Jums reikalingą leidinį galite susirasti teminėse kartotekose, dokumentą paiešką vykdyti bibliotekos vartotojams skirtame kompiuteriniame kataloge OPAC
 • galite naudotis kompiuteriais, žaisti kompiuterinius žaidimus. Kompiuteriu nemokamai naudojasi kiekvienas bibliotekos vartotojas, susipažinęs su naudojimosi kompiuteriu taisyklėmis
 • galite ieškoti informacijos kompiuteriniuose diskuose
 • darbo dienomis 12 -18 val., o šeštadieniais 10 – 17 val. siūlome naudotis internetu, elektroniniu paštu
 • vartotojų grupėms rengiame ekskursijas po biblioteką, supažindiname su spaudinių fondais, jų išdėstymu
 • organizuojame specialias programas vaikams – Vasaros skaitymai, Vaikų knygos diena , Nacionalinė bibliotekų savaitė
 • vyksta pasakų skaitymo valandėlės „Seku, seku pasaką…“
 • bibliotekos renginių metu organizuojame mėgėjiško bibliotekos lėlių teatro „Zuikis Nulėpausis“ pasirodymus
 • siūlome žaislotekos žaislus ir žaidimus
 • skatiname vaikų savanorių veiklą

Popamokinės paslaugos

 • įrengtos vaikų pamokų ruošimo vietos
 • sudaryta galimybė naudotis Microsoft Office programa
 • sudarytos sąlygos parengtus darbus išspausdinti, įrišti, laminuoti (žr. Mokamos paslaugos)
 • laisvalaikiui – videofilmai, muzika, žaidimai