Onė Baliukonė

2003 m.  premijos laureate tapo Onė Baliukonė už poezijos rinktinę „Akmuva“ (2003)

Pirmąją savo poezijos rinktinę poetė ir eseistė suformavo iš aštuonių rinkinių, atrinkdama ir perrašydama net plačiai žinomus eilėraščius. Vientisa asmenybė susieja etiką ir estetiką, moteriškumą pakylėja iki metafizikos. „Stengiausi ne tiek taisyti eilėraščius, kiek skaidrinti, gryninti, gal net gydyti poetinę erdvę…“, – rašė autorė apie poezijos rinktinę.

Toj žaliojoj gelmėj
Paskandintas pavasario burtas.
Nemėgink jo įspėti,
Nes nubusi – išduosi save.

Tik žemai pasilenk
Ir, užmerkus akis, pasisemki
Tu į delnus vandens
Su pernykščiais žvynais kruvinais.

Savo vardą išgirdus,
Pasinerk. Pasinerk ir negrįžki…
Teka tūkstančiai saulių,
Su kuriom dar negimus žaidei.