Stasys Jonauskas

2000 m. premijos laureatu tapo Stasys Jonauskas už poezijos rinkinį „Širdis plaka delčią“ (1998). Poeto eilėraščiai klasiškai skaidrūs ir kartu kupini mįslingų posūkių, kalbos vyliaus, vien lyrikai būdingų slapties ir nežinios būsenų. Tai poezija apie einantį laiką, sugerianti didžiai savitus dabarties ir praeities išgyvenimus.

Mėnesiena

Raibuliavo vanduo iš durpynų
Šiaurės naktį ir švietė toli.
Tai gyvenimas ėjo trumpyn
Tarsi vasara toj šaly.

O kalvelėse bruknės žydėjo
Šį gyvenimą ligi šaknų –
Jų viršūnės lingavo be vėjo
Ir siūbavo ant vandenų.

Mirguliavo skaisti mėnesiena,
Jog atrodė – nebeišnyks.
Tik žvaigždės ten kalė į sieną
Gyvenimas kaip vinis.

Švietė mėnuo toks aiškus ir tyras,
Ir atrodė: pasauly šiame
Tas gyvenimas buvo punktyras,
Jungęs dangų tavy su žeme.